Razvijanje mekih vještina u cilju povećanja konkurentnosti i zapošljivosti: Pokrenuta je mrežna stranica projekta ESSENCE

Namjera je projekta ESSENCE poboljšati zapošljivost studenata potičući razvoj njihovih mekih vještina. Cilj je projekta maksimizirati aktivnost studenata na tržištu rada te im ponuditi oblik profesionalnog razvoja izvan okvira formalnog obrazovanja. Kako bi se ostvarila očekivanja poduzetnika o najvažnijim mekim vještinama kandidata za posao, kroz projekt će se razviti moduli utemeljeni na perspektivi poslodavaca te njihovoj potražnji.

Mrežna stranica projekta ESSENCE dostupna je na http://projectessence.eu/ te daje informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta. Platforma će sadržavati sve projektne informacije, isporučevine i outpute. 

OER platforma, koju će izraditi IWS (Internet Web Solutions), kontinuirano će se ažurirati kroz cijelo vrijeme trajanja projekta

Mrežna stranica projekta ESSENCE dostupna je na sedam jezika: engleskom, poljskom, hrvatskom, talijanskom, latvijskom, bugarskom i španjolskom, a sastoji se od nekoliko dijelova koji su dostupni svim korisnicima. 

Glavni dijelovi mrežne stranice su:

Početna stranica: dio koji uvodi korisnika u ESSENCE platformu naglašavajući četiri glavna rezultata projekta:
-    OER platformu
-    Mapiranje
-    Alate
-    Smjernice 

Projekt:  Projekt ESSENCE nastojat će se poboljšati zapošljivost studenata kroz razvijanje njihovih mekih vještina. Cilj je projekta maksimizirati njihovu aktivnost na tržištu rada te im ponuditi oblik profesionalnog razvoja izvan okvira formalnog obrazovanja. Kako bi se ostvarila očekivanja poduzetnika o najvažnijim mekim vještinama kandidata za posao, moduli će se temeljiti na perspektivi poslodavaca te njihovoj potražnji.

Partneri: Daje informacije o partnerima koji su uključeni u projekt ESSENCE.

OER platforma: Kroz projekt će se razviti OER platforma koja će biti prevedena na sedam jezika kako bi se pristupilo različitim međunarodnim ciljanim skupinama: studentima, edukatorima i nastavnicima, poslovnim konzultantima s iskustvom u području ljudskih resursa i odnosa s javnošću, poduzetnicima te menadžerima.

Mapiranje: Kroz intelektualni output 2 povezat će se meke vještine i zapošljivost. Mapiranje najpoželjnijih mekih vještina među poslodavcima u EU državama napravit će se kroz analizu različitih znanstvenih i stručnih izvora te kroz primarno istraživanje (100 anketnih upitnika distribuirat će se privatnom sektoru i strukovnim udruženjima). Nakon toga, identificirat će se 4-5 mekih vještina koje poslodavci najviše traže kod kandidata za posao. Projekt ESSENCE specifičan je odgovor na potrebe tržišta rada u skladu s interesima studenata, stručnjaka u području ljudskih potencijala i poslodavaca.

Alati: Kroz intelektualni output 3 uklonit će se, trenutno prisutne, obrazovne razlike među sudionicima na tržištu rada. Analiza postojećeg stanja pokazuje kako postoji potreba za operativnim i prilagođenim izvorima obuke budućih menadžera koji su trenutno možda isključeni iz tržišta rada zbog nedostatka odgovarajućih mekih vještina.

Smjernice: Intelektualni output 4 sastoji se od dvije komponente: smjernica za upotrebu projektnih rezultata te rezultata koji idu i izvan okvira partnerstva te geografskog područja. Smjernice će imati za cilj sažeti projektne materijale i održati njihovu diseminaciju nakon što Erasmus+ financiranje završi. Manifest mekih vještina usmjeren je na sveučilišta kako bi povećala zapošljivost svojih studenata te kako bi ih se osnažilo u poslovnoj zajednici i organizacijskom okruženju.

Rječnik: Definirat će se i objasniti osnovni pojmovi vezani uz razvoj mekih vještina.

Novosti: Kako bi se uvijek bilo ukorak s najnovijim ESSENCE događajima.

Suradnici: kako bi se privuklo što više pridruženih partnera i proširio glas o projektu ESSENCE među krajnjim korisnicima i javnosti.

Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO Sveučilišta u Dubrovniku partner je na Projektu te aktivno sudjeluje u sveobuhvatnom mapiranju mekih vještina koje se traže na tržištu rada te identificiranju najboljih alati i praksi u Republici Hrvatskoj i EU. 

U ESSENCE projekt uključeno je osam partnera iz sedam država (Poljske, Hrvatske, Italije, Belgije, Latvije, Bugarske i Španjolske) koji predstavljaju različite kontekste i okruženja. Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. 

Za dodatne informacije o projektu ESSENCE i ostalim projektima Sveučilišta u Dubrovniku:

http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA  
https://www.unidu.hr/odjel-za-ekonomiju-i-poslovnu-ekonomiju/
https://credo.unidu.hr/index.php/en/