Paula Kielar

Umms to niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, skoncentrowana wokół zagadnień związanych ze społecznym wymiarem technologii oraz prowadząca działalność szkoleniowo-informacyjną skierowaną do rodziców. Zadaniem Umms jest wspieranie świadomego korzystania z narzędzi cyfrowych, wyznaczanie granic korzystania z Internetu i urządzeń ekranowych, a także budowanie umiejętności pomocnych w zachowaniu równowagi w cyfrowym świecie.