Credo - Centre for research of digital transformation

Powołane w 2020 roku przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Dubrowniku Centrum Badań nad Transformacją Cyfrową CREDO skupia grupę naukowców z bogatą historią współpracy badawczej w zakresie uwarunkowań ekonomicznych, form i skutków transformacji cyfrowej w obszarach rozwoju przemysłowego, innowacjach, turystyce, handlu, ochronie środowiska, rozwoju lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczości, handlu międzynarodowym, finansach, rynku pracy i edukacji. Będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Chorwacji, Centrum ma na celu wspieranie doskonałości badawczej swojej macierzystej instytucji, Uniwersytetu w Dubrowniku.