Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: ESSENCE Projekta mājas lapa ir on-line

2021-05-14

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību. Lai atbilstu uzņēmēju un rekrūtētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

ESSENCE projekta mājas lapa šobrīd ir pieejam on-line http://projectessence.eu/, sniedzot detalizētu informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Platformā būs pieejama visa Projekta informācija, sasniedzamie rezultāti un nodevumi.

AIR Platforma, ko izveidoja IWS (Internet Web Solutions), tiks visu laiku atjaunota – to projekta īstenošanas laikā veiks projekta visi projekta partneri kopā.  

ESSENCE projekta mājas lapa ir pieejama septiņās valodās (angļu, poļu, itāļu, beļģu, latviešu, bulgāru un spāņu) un to veido vairākas sadaļas, kas ir brīvi pieejamas visiem meklētājiem.

Mājas lapas galvenās sadaļas ir:

SĀKUMS: šī sadaļa iepazīstina lietotājus ar ESSENCE platformu, galveno uzmanību pievēršot  četriem galvenajiem Projekta rezultātiem: 
•    AIR Platforma (Atvērta izglītības resursu platforma)
•    Kartēšana
•    Rīku kopums
•    Vadlīnijas

PROJEKTS:  ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību. Lai atbilstu uzņēmēju un rekrūtētēju prasībām, kas ir saistītas ar visvēlamākajām sociālajām  iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

PARTNERI: Raksturo ESSENCE projektā iesaistītos partnerus.

AIR PLATFORMA: ESSENCE projekta ietvaros ir izveidota sava AIR platformu, kura tiks tulkota 7 valodās, lai sasniegtu dažādas starptautiskas mērķa grupas: studentus, skolotājus un pasniedzējus, kuri specializējas nodarbinātības jautājumos, biznesa konsultantus ar lielu pieredzi HR un PR, uzņēmējus un vadītājus.


KARTĒŠANA: Intelektuālo rezultātu 2. bloka uzdevums ir sasaistīt sociālās iemaņas ar nodarbinātību. Tas tiks izdarīts analizējot  informācijas avotus un veicot pētījumus (piemēram, aptaujas, kas izplatītas privātajā sektorā un uzņēmēju asociācijām) un tad nosakot potenciālo darbinieku 4-5 visvēlamākās  socālās iemaņas. Essence projekts ir konkrēta atbilde darba   tirgus vajadzībām, kas atbilst universitāšu studentu, HR speciālistu un darba devēju interesēm.

RĪKU KOPUMS: Intelektuālo rezultātu 3. bloka uzmanības centrā ir rīku kopums vajadzībām, kas norādītas pieteikumā, aizpildot zināšanu un iemaņu trūkumu darba tirgū esošo kandidātu vidū. Visjaunāko datu analīze parāda, ka ir nepieciešams nodrošināt operacionālus un lietotājam draudzīgus mācību līdzekļus nākamajiem vadītājiem, kuri varētu tikt izslēgti no darba tirgus tādēļ, ka viņiem trūkst atbilstoši attīstītu sociālo iemaņu.  
Vadlīnijas: Intelektuālo rezultātu 4. bloks sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta radīto rīku izmantošanai un līdzekļiem, kuri ir izmantojami plašāk arī ģeogrāfiskā mēroga ziņā, ne tikai projekta partneru valstīs. Vadlīniju mērķis būs plašāk izmantot projekta materiālus un nodrošināt ilgstošu pētījuma rezultātu izplatīšanu pēc Erasmus+ līdzfinansējuma beigām, un tās iekļausies sociālo iemaņu manifestā, kurš izveidots ar mērķi palielināt universitāšu studentu nodarbinātibas iespējas un stiprināt viņu nodarbinātību. 

VĀRDNĪCA: Noformulēs un izskaidros galvenos ar sociālo iemaņu attīstību saistītos terminus.

ZIŅAS: Visu laiku būt informētiem par ESSENCE projekta jaunumiem. 

ASOCIĒTIE PARTNERI: lai iesasitītu pēc iespējas vairāk Asociētos Partnerus un izplatītu informāciju par ESSENCE projektu tā lietotājiem, interesentiem, mērķa auditorijai un sabiedrībai kopumā.

SSE Riga ir ESSENCE projekta parnteris no Latvijas, kas ir iesaistīts projekta izstrādē un ieviešanā. SSER piedalās gan izpētes darbā gan arī rekomendāciju un rīku izstrādē ar mērķi nodrošināt projekta rezultātu piemērotību un pielietojamību Latvijā un Baltijā.

ESSENCE projektu īsteno astoņi Partneri no septiņām valstīm – Polijas, Horvātijas, Itālijas, Beļģijas, Latvijas, Bulgārijas un Spānijas – pārstāvot dažādas darbības jomas un to līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma. 

Lai vairāk uzzinātu par ESSENCE Projektu un citām SSE Riga aktivitātēm zemāk ir pieejamas attiecīgās adreses:

http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 
https://www.sseriga.edu/