SOCIĀLO IEMAŅU SASAISTE AR NODARBINĀTĪBU: ESSENCE PROJEKTS OFICIĀLI SĀCIS SAVU DARBĪBU

2021-02-17

2021. gada 17. februārī visi konsorcija partneri piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) - Projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas ERASMUS + Programma un kura apvieno 7 Partnerus no 7 dažādām valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas).

Projekta pirmajai sanāksmei sākotnēji bija jānotiek Briselē, taču, sakarā ar COVID – 19 ierobežojumiem, tā notika tiešsaistes formātā un to organizēja Žešovas (PL) Informācijas tehnoloģiju un vadības universitāte.

Projekta “Essence” mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, izmantojot sociālo iemaņu attīstīšanu. Mērķis – maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas izaugsmes un attīstības iespējas. Tas tiks izdarīts ar apmācību un treniņu par sociālajām iemaņām un ”netaustāmajām” prasmēm. ESSENCE attīsta un ievieš elastīgu mācību pieeju: lietotāji var piekļūt apmācībai un izmantot to pēc pieprasījuma un pēc vajadzības, lai uzlabotu savas prasmes, sociālās iemaņas un profesionālo pašpārliecinātību.

2016. gadā Pasaules Ekonomikas Foruma (PEF) analītiķi prognozēja būtiskas pārmaiņas, kādas 2020. gadā būs 10 svarīgākās iemaņas nodarbinātībai, darba piedāvājumu saņemšanai, karjeras attīstībai un konkurētspējai uzņēmējdarbībā. Balstoties uz šo ziņojumu, tikko absolvējušu augstskolu beidzēju un augstskolu studentu iespējas konkurēt darba tirgū aizvien vairāk būs atkarīgas no sociālajām un attiecību prasmēm un iemaņām, nevis tikai no tehniskām kompetencēm…

PEF atklājumus apstiprina daudzi starptautiski un akadēmiski informācijas avoti, kuri uzsver sociālo iemaņu nozīmi nodarbinātības iespējām nākošajā dekādē.
Pamatojoties uz to, nākamajos divos gados ESSENCE projekts attīstīs augstskolu studentu nemateriālo un sociālo iemaņu un prasmju attīstību (piemēram, iniciatīvas izjūtu, kritisko domāšanu, radošumu un cilvēku vadību), lai labāk nostiprinātu viņu konkurētspēju darba tirgū; tās novatoriskā metodoloģija ir pieprasījumā balstīta un izmanto no apakšas uz augšu pieeju (bottom-up), kas palīdzēs projekta partneriem vairāku stratēģisko rezultātu sasniegšanā:

  1. Atvērta izglītības resursu platforma vairākās valodās
  2. Starpvalstu ziņojums, kurā uzsvērtas “vispieprasītākās” prasmes nodarbinātībai ES darba tirgū (kabineta pētījums + aptauja veikta starp vismaz 100 darba devējiem)
  3. Tiešsaistes vārdnīca, ko jāizmanto kā navigācijas līdzekli studentu orientēšanai sociālo iemaņu jomā
  4. Īpaši pielāgoti apmācību kursi, kas iedrošinātu sociālo iemaņu attīstību nodarbinātības veicināšanā.Publicitātes pasākumi dalībvalstīs un starptautiskā mērogā. Mēs prognozējam, ka informācija par projektu sasniegs kopējo auditoriju lielāku par 4 miljoniem pateicoties tiešsaistes un klātienes pasākumiem un intensīvai komunikācijas kampaņai.
  5. Publicitātes pasākumi dalībvalstīs un starptautiskā mērogā. Mēs prognozējam, ka informācija par projektu sasniegs kopējo auditoriju lielāku par 4 miljoniem pateicoties tiešsaistes un klātienes pasākumiem un intensīvai komunikācijas kampaņai.