Paraugprakse. TRACK-VET

Transversālo pamatprasmju izstrāde, novērtēšana un apstiprināšana formālajā sākotnējā un pastāvīgajā PIA

TRACK-VET projekta galvenais mērķis ir sniegt uz pierādījumiem balstītu atbalstu ES aģentūrām, valstu valdībām un galvenajām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas politikas izstrādē un īstenošanā transversālo pamatprasmju izstrādei, novērtēšanai un apstiprināšanai formālajā PIA sistēmā.

Šo veiks:

  • analizēšanas sistēmiskie risinājumi, izmanto kā praksi sešās Eiropas valstīs , kā arī galvenos ieinteresēto personu viedokļus
  • izstrādāt sintēzes atsauksmes, kurā iekļauti modeļu risinājumi, prakses un ieteikumi.

TRACK-VET projektā transversālās pamatprasmes (TKC) ir definētas kā 8 pamatprasmju apakšgrupa, kas definēta Padomes ieteikumā no 2006/2018, proti: mācīšanās, lai iemācītos, sociālās un pilsoniskās kompetences, iniciatīvas uzņemšanās un uzņēmējdarbība, kā arī kultūras izpratne un izpausme.

Tiešsaistē, ieinteresētajām personām, pārskati ir pieejami mācību rezultātu apraksti saistībā ar transversālajām pamatprasmēm PIA sistēmās (projekta pārstāvētajās valstīs), viena no kurām attiecas tikai uz kritisko domāšanu:

Mācību rezultātu, kas apraksta TKC, repozitorijs. TRACK-VET project.xlsx

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Kritiska domāšana

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detaļas/#project/2017-1-PL01-KA202-038732

Ar šodienu ir iespaidīgs skaits ES līdzfinansēto projektu, kas atzīmēti ar atslēgvārdu “Kritiskā domāšana”. Piemēram, no E + projektu rezultātu platformu sarakstiem izriet gandrīz 6.900 starptautiski projekti.

Tik liels atgadījumu pētījumu paraugs, ir gan iespēja, gan izaicinājums. Iespēja, jo mums ir daudz gadījumu pētījumu, lai ziņotu lasītāju uzmanībai par turpmāku atsauces avotu, jo tas palielina sarežģītību, izvēloties tos, kas varētu būt būtiski faktiskajam ietekmes rādiusam pēc BŪTĪBAS.

Tomēr pēc dažu filtru izmantošanas mūsu pētījumiem mums izdodas savākt īsu paraugu no iniciatīvām, kas ir nozīmīgas un saskaņotas mūsu mērķiem. Visa informācija tiek ekstrapolēta tieši no platformā pieejamā momentuzņēmuma.