Gadījuma Izpēte. Lēmumu pieņemšana pareizā veidā – kuru lēmuma tipu izvēlēties?

Jūs esat grupas vadītājs uzņēmumā “ICT Consult Ltd.”, neliels uzņēmums, kas izstrādā projektus dažādām organizācijām. Jūsu komandā ir pieci lieliski SPECIĀLISTI. Jūs ļoti labi zināt savas stiprās un vājās puses, un Jums vienmēr izdodas sadalīt savu darba slodzi, lai Jūs varētu pabeigt projektus laikā un ar izcilu kvalitāti.

Kādu dienu Ēriks, vispieredzējušākais speciālists komandā, ierodas pie Jums un noformē atlūgumu. Jūs esat ārkārtīgi pārsteigti – kāpēc lai šis vērtīgais komandas biedrs gribētu pamest uzņēmumu un vai Jūs varētu kaut ko darīt lietas labā?

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

  1. Definējiet problēmu un izskaidrojiet iespējamos cēloņus.
  2. Izvēlieties vienu no cēloņiem kā visiespējamāko un sagatavojiet vismaz divus apmierinošus šīs problēmas risinājumus.
  3. Norādiet galvenos kritērijus sava lēmuma pieņemšanai (risinājuma izvēle), salīdziniet abus risinājumus ar saviem kritērijiem un pamatojiet savu lēmumu.
  4. Norādiet sava lēmuma tipu.
Atbildes:

Tā kā uzdevumam var būt vairāki rezultāti, ir viens iespējamais risinājums:

1. Definējiet problēmu un izskaidrojiet iespējamos cēloņus.
Problēma ir tā, ka galvenais darbinieks pamet mūsu komandu, kas izraisīs papildu darba slodzi, komandas efektivitātes un kohēzijas zudumu vai pat motivācijas trūkumu.
Iespējamie iemesli uzņēmuma pamešanai var būt attīstības iespēju trūkums (šis ir pieredzējušākais komandas biedrs un viņš gaidītu ko vairāk no uzņēmuma), darba piedāvājums no konkurenta, personīgie jautājumi, gatavība mainīt darba rutīnu.

2. Izvēlieties vienu no cēloņiem kā visiespējamāko un sagatavojiet vismaz divus apmierinošus šīs problēmas risinājumus.
Visiespējamākais iemesls ir attīstības iespēju trūkums. Šai problēmai ir divi iespējamie risinājumi: 1) veido jaunu darba grupu uzņēmumā un nostāda Ēriku vadības pozīcijā; 2) pilnvaro Ēriku pieņemt pašam savus lēmumus par konkrētiem darba aspektiem, nodrošināt lielāku brīvību un izaicinošus uzdevumus.

3. Norādiet galvenos kritērijus sava lēmuma pieņemšanai (risinājuma izvēle), salīdziniet abus risinājumus ar saviem kritērijiem un pamatojiet savu lēmumu.
Galvenie kritēriji būtu laiks, kas vajadzīgs lēmuma izpildei; iespēja paturēt Ēriku; izmaksas uzņēmumam; ietekme uz komandas sniegumu.

Lūk, abu risinājumu salīdzinājums:

Kritērijs

1. risinājums

2. risinājums

Laiks

Ilgs laika posms

Ļoti maz

Paturēšana

Ticamāks

Mazāk ticams

Izmaksas

Ar organizatoriskām izmaiņām saistītās izmaksas

Nav īpašu izmaksu

Komandas sniegums

Kaitē sākotnējai komandai. Nav zināms jaunajai komandai

Sākotnējās komandas uzlabojumi

Pamatojoties uz kritēriju analīzi, mēs iesakām pieņemt lēmumu piemērot otro risinājumu, lai gan pirmajam būtu lielākas izredzes gūt panākumus. Riski, kas saistīti ar jaunas komandas veidošanu, ir ļoti augsti, un mēs nevaram izmērīt rezultātus.

4. Norādiet sava lēmuma tipu.
Šis lēmums pieņemts neskaidros apstākļos, tas ir neprogrammēts, taktisks un konkrēts lēmums.

Atslēgvārdi:

Lēmumu veidi, cilvēkresursu problēma, lēmumu pieņemšanas process

Bibliogrāfija: