Gadījuma Izpēte. Efektīva saziņa digitālajā vidē. Vadības perspektīva.

Tagad, kad Jūs jau kādu laiku strādājat attālināti, Jūs redzat, ka pēdējā laikā Jūsu komanda jūtas nedaudz nemotivēta galvenokārt attālinātā darba dēļ un kontakta trūkuma.

Turklāt Jums ir jāturpina projekts, un Jums tas ir jādara zināms savai komandai, bet Jūs redzat, ka komanda ir mazliet nogurusi. Papildu tam ir arī jauni darbinieki, kas nezina platformu, ar kuru Jūs strādājat. Savukārt starp komandas biedriem veidojas konflikts, kas ir jāatrisina.

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

  1. Ko Jūs darītu sakarā ar savas komandas motivācijas trūkumu?
  2. Kādu kanālu Jūs izmantotu, lai sazinātos ar savu komandu, un kā Jūs to darītu?
  3. Kādu saziņas kanālu Jūs uzskatītu par piemērotu, lai atrisinātu konfliktu starp komandas biedriem?
Atbildes:
  1. Sakarā ar komandas motivāciju, es rosinātu darbu, rīkojot virtuālus pasākumus un attālinātās sanāksmes. Es organizētu darbības, pamatojoties uz kopējām interesēm, lai palielinātu motivāciju un komunikāciju komandā. Es arī veiktu atgriezeniskās saites (atsauksmju) procesu, lai papildinātu un bagātinātu ikviena darbu.
  2. Šim nolūkam es izmantoju uzticamus tiešsaistes saziņas kanālus un mācītu komandai, kā tos izmantot, lai no tiem gūtu maksimālu labumu. Es rīkotu virtuālu sanāksmi, ar iepriekš noteiktu sanāksmes laiku un ilgumu, un padarītu to pēc iespējas efektīvāku, ātrāku, apkopotāku un operatīvāku. Es arī apsvērt uzmanības ilgumu un atcerētos būt kodolīgam. Tikšanās laikā es arī pārliecinātos, ka esmu labs mediators, un dodu vārdu visiem komandas locekļiem, lai neviens nejustu, ka tiek izkļauts.
  3. Konfliktu risināšanai es izvairītos no komunikācijas caur e-pastu vai čatu Es izvēlētos tādus līdzekļus kā telefona zvanusun videokonferences, kas sniegtu lielāku tuvību.

Atslēgvārdi:

Digitālā komunikācija, digitālā vide, komunikācijas problēmas, digitālais laikmets, komunikācijas prasmes, maigās prasmes

Bibliogrāfija:

ESSENCE_course 1_ Effective communication in the digital environment_EN