Kursa. Kritiska domāšana profesionālajai attīstībai: Entrecomp “Idejas un iespējas”

Atbalsts izglītojamajiem:

• Eksperimenti ar kritiskās domāšanas operatīvajām sistēmām
Analīze → Secinājumi → Vērtēšana

• Izpratne par to, kā kritiskā domāšana ir iekļauta EntreComp rāmjos
IDEJU un IESPĒJU kritiskās domāšanas pīlārs

• Padziļināts ieskats EntreComp
Trīs mācību jomas: IDEJAS un IESPĒJAS, RESURSI, RĪCĪBA

• Labāk iepazīties ar EntreComp struktūru...
… oficiālais ES regulējums izglītības un apmācības jomā pēc iniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetences

   Atskaņot audio
Lejupielādēt saturu: