Primjer Dobre Prakse. Projekt CATCH-21 Century

Vještine 21. stoljeća (kritičko razmišljanje, suradnja, komunikacija, kreativnost i inovativnost, samousmjeravanje, uspostavljanje globalnih veza, uspostavljanje lokalnih veza, korištenje tehnologije kao alata za učenje) ključne su za kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja. Svi odgajatelji, istraživači i tržište rada slažu se oko važnosti navedenih vještina, ali nedostaje nastavnih materijala i metodologije.

Specifični ciljevi su;

  • kreirati konkretne i inovativne nastavne materijale i pedagoški model poučavanja vještina 21. stoljeća za nastavno osoblje visokog obrazovanja,
  • poticati suradnju između tržišta rada i visokoškolskih organizacija.
  • stvoriti platformu za online učenje kako bi se pomoglo razvoju vještina 21. stoljeća za osoblje i studente visokoškolskih organizacija na razini EU.

Web stranica projekta i internetski resurs:https://www.catch21st.org/

Preuzmite sadržaj:

Ključne riječi:

Kritičko razmišljanje

Bibliografija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-074482

Od danas postoji impresivan broj EU sufinanciranih projekata označenih pod ključnom riječi “Kritičko razmišljanje”. Na primjer, rezultati s platforme rezultata projekta E+ navode gotovo 6.900 međunarodnih projekata.

Ovako velik uzorak studija slučaja predstavlja i priliku i izazov. Prilika jer imamo mnogo studija slučaja za izvještavanje čitatelja za daljnji izvor reference, izazov jer povećava složenost u odabiru onih koji bi mogli biti relevantni za stvarni radijus utjecaja ESSENCE-a.

Međutim, nakon primjene nekoliko filtara na naše istraživanje, uspijevamo prikupiti kratak uzorak inicijativa koje su smislene i koherentne našim ciljevima. Sve informacije ekstrapoliraju se izravno iz snimke dostupne na platformi.