Studija Slučaja. Cyber svijest građana EU-a: studija slučaja za ponovno pokretanje vašeg kritičkog razmišljanja

Od vas se traži da komentirate sljedeću sliku ekstrapoliranu iz nedavnog izvješća Eurobarometra za 2020., stavove Europljana prema kibernetičkoj sigurnosti.

Kao što pokazuju podaci, čini se da postoji koncentracija “nedovoljno informiranih” građana među mediteranskim i balkanskim zemljama, u usporedbi s relativno većom svjesnošću sjevernih i skandinavskih… otkud tako izraziti nesrazmjer?

Uz pomoć ovog grafikona želimo potaknuti vaše kritičko razmišljanje i pomoći vam da sami dođete do mogućih pokazatelja i uvida koji razjašnjavaju ovaj fenomen.

Preuzmite sadržaj:

Pitanja:

  1. Odakle dolazi taj nedostatak cyber svijesti?
  2. Koje bi mogle biti daljnje diskriminirajuće varijable?
  3. Što se može učiniti da se poboljšaju uvjeti zaostalih?
Odgovori:

Da biste riješili ovu vježbu, stvarno trebate uložiti nekoliko dodatnih napora kako biste svladali potencijalni jaz u vještinama i procjenu potreba koji doprinose stvaranju fenomena kakav ste vidjeli. Ovo je tipičan slučaj u kojem se od vas traži da donesete čvrste zaključke o danom scenariju bez mogućnosti da se oslonite na daljnje iscrpne pozadinske informacije.

U većini slučajeva, u poslovnom okruženju, vaše odluke će se kretati kroz neizvjesnost i morate moći vjerovati svojoj hrabrosti, sposobnostima zaključivanja i percepciji.

Utjecaj rezultata koji se generira iz ovog procesa temeljit će se na brizi i pažnji na detalje koje ste uložili u prikupljanje, procjenu, evaluaciju i daljnju obradu ulaznih podataka koji usmjeravaju vašu prosudbu.

Odakle dolazi taj nedostatak cyber svijesti?
Prije svega, cyber svijest je izravna funkcija digitalne pismenosti. Ako ukrstimo podatke iz Eurobarometra s drugim referencama EU-a, primijetit ćemo da su zemlje s višom cyber svijesti iste s višim stopama digitalizacije (izravna korelacija):

Izvor: DESI 2020, Indeks digitalne ekonomije i društva

Plava: ljudski kapital; Crvena: Povezivost; Zeleno: Integracija digitalnih tehnologija; Violet: Digitalni javni servisi

Koje bi mogle biti daljnje diskriminirajuće varijable?
Bilo bi lako pretpostaviti da su te razlike u prihvaćanju IT-a učinak dostupnosti infrastrukture. Iako je to istina, to je također vrlo ograničavajuća percepcija. Ako počnemo proučavati evoluciju svake pojedine varijable tijekom vremena, povezanost i javna digitalna infrastruktura postaju sve više i više uobičajene. Na faktor ljudskog kapitala primjećuje se stagnacijski učinak... simptomatično za činjenicu da znanje, vještine i kulture nisu u skladu s tekućim tehnološkim razvojem – barem ne za sve zemlje.

Izvor:idem

To dokazuje i još jedan važan indeks koji ima za cilj istražiti kako gospodarstva, društva i organizacije EU-a reagiraju – i prilagođavaju se – tehnološkom razvoju.

Izvor: EIDES 2020

Opet, rezultati EIDES-a (Europski indeks digitalnih poduzetničkih sustava) potvrđuju nalaze DESI-ja i pružaju vrlo zanimljiv objektiv za tumačenje najvažnijih događaja Eurobarometra.

Potvrđeno je da ljudski kapital i kultura predstavljaju dva temeljna stupa digitalne pismenosti, a time i cyber svijesti. Nije iznenađujuće da se sve zemlje EU-a s najnižim rezultatima u ove dvije dimenzije nalaze na dnu ljestvice Eurobarometra.

Izvor:Isto

Postoji također još jedan važan čimbenik koji treba uzeti u obzir, ako želimo proširiti događaje na opseg i razmjere ove analize.

Nacionalna industrija sjevernih zemalja tipično je kapitalno intenzivna i intenzivna znanja, dok mediteranskom i balkanskom industrijom dominiraju radno intenzivna tržišta. Naravno, u usporedbi s potonjim, industrije s kapitalom i znanjem puno su više vođene IT; i kao takvi, ljudi koji rade u ovim područjima podliježu specifičnim programima izgradnje kapaciteta – što zauzvrat povećava vještine i kompetencije ljudskog kapitala.

Izvor: Eurostat

Što se može učiniti da se poboljšaju uvjeti zaostalih?
Preliminarni zaključak → na temelju gore navedenog, obrazovanje i osposobljavanje čine se ključnim postavkama na kojima treba raditi kako bi se poboljšala cyber otpornost građana EU-a.

Ključne riječi:

Kritičko razmišljanje

Bibliografija:

Vlastita razrada, inspirirana stvarnim podacima EU.