Studija Slučaja. Upoznajte svoje saveznike…

Uzmite u obzir ovo:

Volontirate u nevladinoj organizaciji koja radi na području digitalnih vještina i informatičkih vještina za mlade poduzetnike koji žele.

Kao mladi profesionalac, dobili ste zadatak s delikatnom aktivnošću identifikacije dionika: rezultati vaše aktivnosti poslužit će komunikacijskoj strategiji koju će PR ured implementirati za sljedeću solarnu godinu.

Dionici su interesne skupine, institucije, ljudi općenito koji bi mogli utjecati ili bi mogli imati utjecaja na aktivnosti koje planira, razvija i provodi organizacija.

Voditelj komunikacijske jedinice od vas traži precizne naznake o prirodi razmatranih dionika (javna tijela, predstavnici trećeg sektora itd.), općoj kategoriji kojoj pripadaju i njihovoj stvarnoj relevantnosti za tekuće i buduće aktivnosti.

Cilj PR kampanje sljedeće godine je:

 • Angažirajte dionike koje ste identificirali kao (potencijalne) proaktivne članove mreže povezanih partnera vaše nevladine organizacije
 • Uspostavite čvrstu profesionalnu suradnju
 • Razviti dugoročna institucionalna partnerstva
Preuzmite sadržaj:

Pitanja:

 1. Koje ćete varijable uzeti u obzir za uspostavljanje hijerarhije relevantnosti?
 2. Koji će biti pokazatelji njihove relevantnosti?
 3. Koliko makro-klastera dionika biste mogli identificirati na temelju gore navedenog?
Odgovori:

To je tipičan zadatak s kojim se svakodnevno bave komunikacijski, marketinški i PR stručnjaci. U studijama upravljanja i STKH teoriji postoji mnogo modela koji se koriste za provođenje ove tri specifične aktivnosti. U kontekstu ovog materijala za obuku, upoznat ćete se s matricom MOĆ-INTERES (Johnson i Scholes; 1999.): jednim od najpouzdanijih i najsnažnijih okvira za identifikaciju dionika.

Koje ćete varijable uzeti u obzir za uspostavljanje hijerarhije relevantnosti?
Prvo, želite postaviti svoje mjerne jedinice. U ovom slučaju, oni će biti MOĆ (niski/visoki) i INTERES (niski/visoki) danog dionika u aktivnostima organizacije.

 • Pod MOĆI podrazumijevamo: utjecaj koji dati STKH može imati na strateške odluke organizacije
 • Pod INTERES-om podrazumijevamo: interes koji dani STKH može imati za stratešku odluku organizacije – i kako one mogu utjecati na njih

Koji će biti pokazatelji njihove relevantnosti?
Na temelju gore navedenog, mogu postojati tri hijerarhijske razine (relevantnost date kategorije):

 1. Velika snaga / veliki interes
 2. Velika snaga / mali interes (ili obrnuto)
 3. Mala snaga / mali interes

Koliko makro-klastera dionika biste mogli identificirati na temelju gore navedenog?
Ovisno o svojoj relevantnosti, navedena kategorija bi trebala biti:

 • Upravljano vrlo pomno                      (Velika snaga / veliki interes)
 • Uz pomoć poluge                               (visoki interes / mala snaga)
 • Ostanite zadovoljni                            (Velika snaga / mali interes)
 • Nadzirano                              (Mala snaga / mali interes)

Ključne riječi:

Kritičko razmišljanje

Bibliografija:

Vlastita razrada* *Ovaj scenarij je potpuno izmišljen. Svako spominjanje stvarnih ljudi i/ili događaja je čisto slučajno