Primjer Dobre Prakse. Pad i uspon! (DALEKO)

Operativni ciljevi projekta su pomoći mladima u:

  • Razvijanje dubljeg znanja o konceptu neuspjeha (tipologija, uzroci, posljedice)
  • Povećanje njihovog osjećaja otpornosti i samosvijesti
  • Razvijanje proaktivnog stava i ponašanja prema neuspjehu planiranjem i provođenjem obrazovnog programa za mlade (i izborno za odrasle).

Originalnost FAR-a sastoji se u tome što daje na vidjelo suvremeni i manje pristupačan problem profesionalnog savjetovanja mladih na temelju kulture neuspjeha – problematika predstavljena iz dvije različite perspektive: učenja u školi i ponašanja na tržištu rada – te utjecaja na tehnike neuspjeha, automatske misli, pozitivno preoblikovanje, mentalni kontrast, emocionalna inteligencija, vodstvo i mnogi drugi.

Preuzmite sadržaj:

Ključne riječi:

Emocionalna inteligencija

Bibliografija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-3-RO01-KA105-047271

Konzultirajući platformu rezultata E+ projekta, primijetili smo da je ukupan broj financiranih projekata uključujući meta-riječ “Emocionalna inteligencija” 1148.

Nakon dubinske procjene i analize, ekstrapolirali smo nekoliko inicijativa koje se bave istim opsegom/domenom (ili sličnim) kojima se bavi ESSENCE. Resursi koje osiguravaju ovi projekti mogu biti od značajne važnosti za ESSENCE ciljne skupine iz nekoliko perspektiva budući da predstavljaju daljnje referentne platforme za izgradnju njihovih kapaciteta i profesionalni razvoj, te raznolike izvore prilika za obuku.

Informacije o projektu koje izvještavamo iznad ekstrapolirane su iz opisa prijedloga objavljenog na platformi rezultata projekta