Primjer Dobre Prakse. Od emocija do značenja

Još jedna mobilnost učenja. Ovaj put za mlade.

Projekt proizlazi iz želje da se mladima pruži podrška da razviju unutarnji kompas koji im pomaže u snalaženju u složenosti sadašnjeg vremena. Glavni cilj je opremiti mlade odrasle emocionalne vještine koje im pomažu da razviju otpornost i fleksibilnost kako bi napredovali u svijetu koji se stalno mijenja.

Specifični rezultati su sljedeći:

  • Steći pogon i motivaciju, proživljavajući intenzivno iskustvo samorefleksije i samootkrivanja u vezi s temom emocionalne agilnosti
  • Razviti mrežu prijatelja i poznanika iz različitih zemalja i kultura, podižući njihovo uvažavanje različitosti
  • Razmijenite aktivnosti, alate i ideje o emocionalnoj agilnosti, obogaćujući njihov osobni i profesionalni alat
  • Razmjenjujte osobna iskustva s ljudima različitog kulturnog i društvenog porijekla, proširujući njihovo razumijevanje kulturne raznolikosti i kako joj pristupiti stvarajući inkluziju
  • Otkrijte i razvijte njihov potencijal da utječu na vlastitu zajednicu, konkretnim uključivanjem u aktivnosti pripreme i provedbe
  • Razvijte više samopouzdanja za ulazak na tržište rada
  • Povećati njihove šanse za aktivno građanstvo i dijalog s ostatkom društva
Preuzmite sadržaj:

Ključne riječi:

Emocionalna inteligencija

Bibliografija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-NL02-KA105-002423

Konzultirajući platformu rezultata E+ projekta, primijetili smo da je ukupan broj financiranih projekata uključujući meta-riječ “Emocionalna inteligencija” 1148.

Nakon dubinske procjene i analize, ekstrapolirali smo nekoliko inicijativa koje se bave istim opsegom/domenom (ili sličnim) kojima se bavi ESSENCE. Resursi koje osiguravaju ovi projekti mogu biti od značajne važnosti za ESSENCE ciljne skupine iz nekoliko perspektiva budući da predstavljaju daljnje referentne platforme za izgradnju njihovih kapaciteta i profesionalni razvoj, te raznolike izvore prilika za obuku.

Informacije o projektu koje izvještavamo iznad ekstrapolirane su iz opisa prijedloga objavljenog na platformi rezultata projekta