Faculty of management, Comenius University Bratislava

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie jest najstarszym i największym uniwersytetem na Słowacji. Powstał w 1919 roku i składa się z trzynastu różnych wydziałów obejmujących szeroki zakres dziedzin wiedzy o człowieku. Do tej pory dziesiątki tysięcy studentów ukończyło Uniwersytet ze stopniami naukowymi. W efekcie stał się on uniwersytetem o uznanym międzynarodowym znaczeniu. Obecnie na uczelni kształci się około 23 000 studentów na różnych kierunkach i w ramach różnych form studiów.

Jako część najstarszej, największej i najbardziej prestiżowej uczelni na Słowacji, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie jest najbardziej uznaną szkołą menedżerską i biznesową w kraju. Ponadto kilkakrotnie został wyróżniony przez Agencję Eduniversal jako „Doskonała szkoła biznesu”. Jednym z jej głównych obszarów zainteresowania są badania nad przedsiębiorczością, edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz działalność doradcza dla MŚP. Misją Wydziału Zarządzania jest wykształcenie wysokiej klasy i konkurencyjnych absolwentów, którzy potrafią pracować w zespołach lub zajmować stanowiska kierownicze w różnych organizacjach. Wiedza, którą wydział zapewnia swoim studentom, stale rośnie i jest aktualizowana dzięki badaniom naukowym i ustawicznemu rozwojowi Uczelni.