ESSEI asbl (European Society for Social and Economic Integration)

ESSEI asbl (European Society for Social and Economic Integration) – organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli, założona w 2016 roku przez grupę praktyków w dziedzinie stosunków międzynarodowych, spraw europejskich i nauk społecznych. Misją ESSEI jest promowanie integracji europejskiej poprzez działania informacyjne. Aby osiągnąć swój cel, ESSEI prowadzi również badania i analizy trendów społeczno-gospodarczych wpływających na proces integracji europejskiej. ESSEI promuje integrację UE poprzez: - rozwój wiedzy: ESSEI prowadzi badania i analizy trendów politycznych i regulacyjnych na poziomie europejskim. Ponadto ESSEI organizuje sesje okrągłego stołu i burze mózgów wśród praktyków oraz wydaje artykuły, notatki polityczne i informacje na najważniejsze tematy mające wpływ na integrację europejską; - dzielenie się wiedzą: ESSEI to także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń na temat integracji Unii Europejskiej. Członkowie i założyciele ESSEI są uznanymi praktykami i posiadają rozległą sieć kontaktów między organizacjami UE; - partnerstwa brokerskie: ESSEI to platforma, która ułatwia i pośredniczy w partnerstwach między uczestnikami procesu integracji z UE.

Przejdź do strony www partnera