Arrabal

ARRABAL-AID jest organizacją społeczną o statusie non-profit. Misją ARRABAL-AID, od 1992 roku, jest praca na rzecz pełnego zatrudnienia i integracji społecznej ludzi, zwłaszcza najsłabszych, wspieranie ich poprzez działania mające wpływ na otoczenie społeczne.

Przejdź do strony www partnera