United Societies of Balkans

United Societies of Balkans (U.S.B.) to organizacja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Salonikach w Grecji, działająca w obszarze młodzieży, praw człowieka i dialogu międzykulturowego. Została założona w 2008 roku przez grupę ludzi, którzy chcieli zająć się kwestiami społecznymi, dotykającymi młodzież na Bałkanach i w Europie Wschodniej. Wizją i celem organizacji jest promowanie upodmiotowienia młodzieży, udziału w życiu gospodarczym i politycznym, mobilność młodzieży, wolontariat i prawa człowieka. Obszary aktywności U.S.B. obejmują: pracę z młodzieżą, edukację nieformalną, prawa człowieka, sztukę, dialog międzykulturowy, nowe media, zagadnienia związane z płcią, ekologię i sport. Kluczowe obszary działalności organizacji dotyczą obrony praw człowieka i dialogu międzykulturowego, organizacji projektów młodzieżowych, takich jak wymiany i szkolenia, które mogą zbliżyć młodzież z Bałkanów i Europy, oraz organizacja kampanii, badań, seminariów i produkcji multimedialnych.