DEMOSTENE Centro Studi

DEMOSTENE Centro Studi - to młodzieżowa organizacja pozarządowa, ośrodek badawczy i organizacja non-profit założona w 2014 roku z ukierunkowaniem na edukację, mobilność i współpracę międzynarodową. Jej głównym celem jest rozwój społeczeństwa poprzez upodmiotowienie młodzieży i dorosłych oraz konsolidację społeczności zgodnie z zasadami demokracji i praw człowieka. Działania organizacji obejmują: promowanie prawa do mobilności jako podstawowego prawa człowieka i narzędzia rozwoju osobistego; promowanie aktywnego obywatelstwa, w szczególności wśród obywateli doświadczających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzmocnienie międzynarodowego wymiaru edukacji oraz podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności młodzieży; promowanie kultury, gospodarki i praw człowieka; współpraca międzynarodowa jako sposób rozwijania trwałych i solidarnych relacji społecznych i międzyludzkich; promowanie lokalnego i międzynarodowego wolontariatu jako narzędzia działań społecznych oraz budowania bardziej równego i zjednoczonego społeczeństwa poprzez promowanie wartości takich jak pokój i sprawiedliwość.

Go to web